VIỆT NAM có cho phép nộp đơn đăng ký phân chia không và nếu có thì thời hạn nộp giống nhau là bao nhiêu (ví dụ: trước khi cấp).

Có. Một hoặc nhiều đơn đăng ký phân chia có thể tự nguyện được nộp bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện, tức là trước khi cấp đơn chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!