Sáng chế nào được công nhận ở Việt Nam?

Đối tượng được cấp bằng sáng chế là bất kỳ sản phẩm hoặc quy trình nào, ngoại trừ những điều sau đây:

+ Khám phá, lý thuyết khoa học; phương pháp toán học;·

+ Đề án, kế hoạch, quy tắc hoặc phương pháp để thực hiện các hoạt động tinh thần, huấn luyện động vật nuôi, chơi trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;·

+ Trình bày thông tin;·

+ Chỉ có giải pháp về đặc điểm thẩm mỹ;·

+ Giống cây trồng, giống vật nuôi;·

+ Các quá trình có bản chất sinh học cơ bản để sản xuất thực vật và động vật khác với các quá trình vi sinh;·

+ Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị cho người hoặc động vật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!