Việt Nam có công nhận các yêu cầu đối với các phương pháp điều trị bệnh nhân bị rối loạn bằng cách sử dụng thuốc X không?

Không.

Phương pháp điều trị chưa bao giờ được chấp nhận ở Việt Nam. Trước đây, những yêu cầu như vậy thường được chuyển đổi thành một yêu cầu công nhận hợp chất. Hiện nay, yêu cầu như vậy không được chấp nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!