Có thể gia hạn thời hạn nộp đơn yêu cầu kiểm tra nội dung cho đơn đăng ký tại VIỆT NAM không?

Yêu cầu kiểm tra nội dung phải được nộp trong 48 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất (hoặc ngày nộp đơn quốc tế nếu đơn quốc tế tuyên bố không có ưu tiên). Thời hạn có thể được kéo dài đến 48 tháng trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai hoặc hủy diệt do kẻ thù gây ra, hoặc những trở ngại khách quan như bệnh tật. Tuy nhiên, để đủ điều kiện nộp muộn như vậy, người nộp đơn phải nộp bằng chứng về các sự kiện bất khả kháng đó hoặc các trở ngại khách quan cho NOIP để xem xét và phê duyệt. Rất khó để có được sự chấp thuận như vậy và do đó, người nộp đơn nên tránh nộp muộn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!